Τηγανιά Μανιταριών

6.50

με λευκό βαλσαμικό ξύδι και κονιάκ

Mushroom Tigania

pan fried mushrooms with cognac and white balsamic vinegar

με λευκό βαλσαμικό ξύδι και κονιάκ

Mushroom Tigania

pan fried mushrooms with cognac and white balsamic vinegar