Στραπατσάδα

5.50

με πιπεριές, ντομάτα και φετούλα

Strapatsada 

with peppers, tomatoes, and feta cheese

με πιπεριές, ντομάτα και φετούλα

Strapatsada

with peppers, tomatoes, and feta cheese