Γάβρος ξυδάτος

4.50

με Κρητικό ελαιόλαδο

Gavros xidatos

marinated anchovy with Extra virgin olive oil

με Κρητικό ελαιόλαδο

Gavros xidatos

marinated anchovy with Extra virgin olive oil